I løpet av våren tilbyr Det Norske Studentersamfund et nytt humoristisk konsept: Teaterimprovisasjon. Impro Neuf skal la deg være vitne til spontanitet og latter, og la deg le masse selv. Skribentersamfundet har snakket med leder for improvisasjonsgruppen, Vebjørn Tveiterås, for å få en oppklaring i hva impro er.

Hva kan publikum forvente av improkveldene?
– Det vil være en konkurranse mellom to improlag, og publikum får heie frem et vinnerlag basert på hvilke lag som lager de beste scenene.
Publikum kan forvente å le med oss og av oss, og noen ganger være engstelig for oss (men vi klarer oss alltid). Vi vil gi deg et smil om munnen og noe du kan snakke om med vennene dine. Vi vil gjøre deg glad!

«…man kan øve på å være spontan og komme på ting ut av det blå»

Chloé Steen, Johanne Hofseth, Vebjørn Tveiterås, Tord Brandsæter, Andreas Berge. Foto: Andrew McCalman

Chloé Steen, Johanne Hofseth, Vebjørn Tveiterås, Tord Brandsæter, Andreas Berge. Foto: Andrew McCalman

Hva er egentlig improvisert teater?
– Den vanligste formen for improvisert teater i Norge er korte scener med 2-4 skuespillere. Det er ofte noen regler som må følges, f.eks. at det ikke er lov å si nei, eller at scenen må spilles flere ganger, bare kortere og kortere.

Kan man øve på å improvisere?
– Det mest innlysende er at man kan øve på å være spontan og komme på ting ut av det blå. Men vi øver også mye på historiefortelling, karakterbygging, hvordan starte/avslutte en scene, hva gjør noe morsomt, hvordan bygge på hverandres ideer, for å nevne noe.

Hvordan skjønner publikum hva som skjer på scenen?
– Det er improvisatørens oppgave å beskrive hva som er på scenen slik at publikum kan forestille seg hvordan det ser ut. I starten av scener vil den observante publikummer legge merke til at improvisatørene poengterer hvem de er, hva de gjør på osv.

Arne Marius Ditlefsen, Chloé Steen, Andreas Berge. Foto: Andrew McCalman

Arne Marius Ditlefsen, Chloé Steen, Andreas Berge. Foto: Andrew McCalman

Kommer publikum til å bli involvert i forestillingen?
– Mange som ser på impro er redd for å bli dratt på scenen. Ja, noen ganger spørres det om frivillige.
Tips #1: Det er sjelden noen på første rad blir valgt, sitt der hvis du ikke vil på scenen.
Tips #2: Det er bare de som melder seg frivillig som blir valgt; du kommer aldri til å bli tvunget på scenen.
Tips #3: De som går på scenen som frivillig har det som regel mye gøyere enn de som sitter i salen.

«Impro passer ikke for dem som er livredde for at ting skal bli kleint»

Hva skjer om en av improvisatørene ikke kommer på noe å improvisere?
– At det er en risk for at improvisatørene ikke kommer på noe er en av tingene som gjør impro spennende å se på. Tre ting kan skje, #1: Noen andre på scenen finner på noe, #2: Scenen fortsetter men blir veldig fort veldig kjedelig, #3: Scenen avsluttes til det beste for både publikum og improvisatører.

Hvem passer dette ikke for?
– Impro passer ikke for dem som er livredde for at ting skal bli kleint. Når det er sagt, så blir det mye mindre kleint enn folk frykter, så derfor passer det egentlig for alle.