I forbindelse med Det Norske Studentersamfunds 200-årsjubileum, har Skribentersamfundet vært ute og pratet med kjente ansikter som har vært engasjerte ved studentersamfundet i løpet av de siste to hundrede år.

Denne gangen har vi stilt våre ti kjappe spørsmål til høyesterettsadvokat Tor Erling Staff.

Navn: Tor Erling Staff
Alder: 80 år
Yrke: Advokat
Studium: Cand.jur. Universitetet i Oslo vår 1958

1. Hvorfor ble du med i Det Norske Studentersamfund?
DNS hadde den gang posisjon som det ene vesentlige debattforum innen student- og
akademikerverdenen og i samfunnet forøvrig. Det var dermed det sentrale møtested for
diskusjonshungrig ungdom og alltid-unge, eldre intellektuelle hva enten debatten gjaldt
akutt-aktuelt storpolitisk spørsmål, eller etiske problemstillinger. Samfundsmøtene lørdag
hadde avisenes interesse i en grad som i dag er utenkelig, men som selvsagt bidro til
engasjementet, lydnivået og finurligheten.
Derfor ble jeg medlem; fordi Studentersamfundet var nettopp det det var. Jeg var til
gjengield aldri inne på tanken å bli medlem av en studentforening eller faglig
organisasjon.

2. Hva gjorde du på DNS?
Formann våren 1956; viseformann i styret til Hans Prydz to semestre tidligere. Det var
stor likhet mellom oss, og dermed mellom programmene vi presenterte. Prydz var da han
ble valgt en foregangsmann, upolitisk og med høyt saklighetsnivå. Jeg var også upolitisk
kandidat, men med et saklighetsnivå det kunne stilles spørsmål ved.

De spørsmålene ble også reist.

3. Hva er DNS for deg?
Jeg fant på en måte en del av meg selv, hva som dengang var viktig for meg, forholdet
mellom mål og midler, helliger hensikten middelet? Forholdet til lojalitet og forræderi, var
freden så skjør og en atomkrig så alt-utslettende at det var riktig (selv om det oppleves
moralskt galt) å søke samarbeid med overgriperen?

4. Hvilket minne står sterkest hos deg fra tiden på DNS?
Det oppfattes vanskelig å peke ut et bestemt minne. Formannsperioden var et hinderløp
eller en balansegang mellom for meg sterke og avklarende opplevelser.

5. Hvilke tre ting var viktigst for deg i studietiden?
Fag, vennskap, å studere også seg selv.

6. Hvordan var du som person på den tiden?
Formannsperioden var grumleggende for meg. Det betyr at jeg dengang var heller lik enn
ulik den person jeg senere har fremstått som.

7. Hva lærte du på DNS, som du har hatt mest utbytte av?
Å kjenne meg selv, tørre å stå alene.

8. Når var du på DNS sist?
Studentersamfundet var for meg relatert til studietiden og Dovrehallen, senere kun ved
HM Grisens anrop.

9. Når slutter kvelden for deg? og 10. Var du en skippertaksstudent?
Kvelden sluttet, eller morgenen begynte, ikke til faste tider. Avgjørende var det skippertak jeg var oppe i. Slik har liv og yrkesliv vandret hånd i hånd. Egentlig har jeg praksis nærmest som en skipper. Men jeg kunne gå i vannet.

_______________________________________________________________________

Se også flere intervjuer i denne nettserien:
Tidligere formand og nåværende stjerneadvokat John Christian Elden
Tidligere telefonsnylter og nåværende humorist Harald Eia
Tidligere barista og nåværende Høyre-politiker Torbjørn Røe Isaksen
Tidligere ikke-student og nåværende radioprater på studentradioen Kristopher Schau