Barforeningen Tappetårnet er antakelig den mest internasjonale av alle foreningene ved Det Norske Studentersamfund. Mulighetene for å lære både språk, kultur og yrke på én gang, frister studenter i hele spekteret.

(Scroll to bottom for English version)

– Er du medlem? Da blir det 44 kroner, sier Terry Nkem Illoh Villagrá.

Den 22 år gamle spanjolen har ikke vært lenge i Norge, men har allerede god kontroll på hvordan nordmennene bestiller øl. Å lære norsk i en mer sosial situasjon enn klasserommet, var en stor del av motivasjonen bak å starte i Tappetårnet.

– Jeg hadde lyst til å tjene litt penger mens jeg studerer i Norge, men jeg innså at man ikke kom langt uten å kunne språket. Bak baren lærer jeg både norsk og bartending, smiler han.

– Det er en veldig god deal.

40 % (Ikke bare i glasset)
22-åringen er ikke alene om å synes bartending er en god idé. Akkurat nå har Tappetårnet 20 utenlandske studenter fra 15 forskjellige land blant sine 50 aktivt arbeidende bartendere, og er dermed en av de aller mest internasjonale foreningene på hele Studentersamfundet. Muligheten til å lære, knytte vennskap og gi noe tilbake til medstudentene mens man selv nyter godt av mange og allsidige goder, appellerer til studenter fra både fjern og nær.

Denne kvelden er en god håndfull bartendere på jobb for Tappetårnet. Noen serverer konsertgjester, og får med seg en gratis konsert eller to nede i kjelleren, mens Terry nyter roligere omgivelser i BokCaféen sammen med rekrutteringsansvarlig Kim-Agathon Svarthol Blackhill.

Selv har Kim bartendet i BokCaféen siden 2010. Å ha internasjonale studenter med seg ved tappekranene er noe han setter pris på, og han mener Erasmus-studentene bringer mye bra til foreningen.

– De er veldig ivrige, de løser oppgavene godt, og de bringer med seg mye spennende kultur. Og vi tar godt vare på dem. Tappetårnet har de desidert beste godene for frivillig arbeid, hvis jeg skal si det selv.

Dette er Terry. Han tapper i Tappetårnet. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Goder – bedre – best
Sammen med de andre mer erfarne bartenderne i Tappetårnet, jobber Kim med å gjøre foreningen til både en god arbeids- og lekeplass for studentene. Praktisk kursing i drinkmiksing og ølsmaking, hytteturer, middager, fester og guidede turer hos Ringnes kommer i tillegg til arbeidserfaringen og det sosiale på begge sider av bardisken.

– Ni av ti frivillige bartendere som jeg har skrevet anbefalingsbrev for, har fått den serveringsjobben de har søkt på. Selv har jeg bartendingen på dette huset å takke for samtlige av jobbene mine, forteller Kim.

Fritiden trenger ikke – og bør vel kanskje ikke – brukes utelukkende på den siden av baren hvor man sitter. Ingen står på bar bakke i Tappetårnet.

Raising the Bar

The bartending organisation Tappetårnet is in all probability the most international of all the organisations in The Norwegian Student Society. The opportunity to learn both the language, culture and a profession at the same time, appeals to students from all over.

– Are you a member? That’s 44 Norwegian kroner, says Terry Nkem Illoh Villagrá.

The 22 years old Spaniard hasn’t been in Norway for long, but is already proficient at the Norwegian way of ordering beer. Learning the language outside of the classroom has been a big part of the motivation for volunteering.

– I wanted to make a little money while studying in Norway, but I realised you won’t get far without speaking the language. Behind the bar, I learn both Norwegian and bartending, he says with a smile.

– It’s a very good deal.

40 % (Not only in drinks)
The 22-year-old isn’t alone in thinking so. Tappetårnet has 20 foreign students amongst its total of 50 actively working bartenders, and is thus one of the most international organisations in the whole of the Student Society. The possibility to learn, meet new friends, and give something back to fellow students, all the while enjoying a range of perks, is too good to pass.

This particular evening, a good handfull of bartenders are at work for Tappetårnet. Some of them are serving concert goers, while enjoying a free concert, while Terry enjoys a calmer atmosphere in BokCaféen together with head of recruiting, Kim-Agathon Svarthol Blackhill.

Kim’s been bartending in BokCaféen since 2010. The experienced bartender greatly appreciates having foreign co-workers in Tappetårnet, and explains that Erasmus students and other internationals bring a lot of new and valuable aspects to the organisation.

– They’re very eager, perform remarkably well, and bring with them a range of exciting culture and experiences. And we make sure to look after them. Tappetårnet has the very best perks for volunteer work at the Society.

Perking up
Together with the other more experienced bartenders in Tappetårnet, Kim strives to make the organisation into a good workplace as well as a playground for students. Practical courses in mixing drinks and sampling beer, cabin trips, dinners, parties and guided brewery tours comes as an added bonus to both the professional and social aspects of the work.

– Nine out of ten volunteer bartenders who have gotten a letter of recommendation from me after working in Tappetårnet, got the job. For my own part, I owe the work experience from the Society for all my jobs, Kim says.

A student’s time off need not – and perhaps, should not – be spent exclusively on the side of the bar where you sit. Nobody is barred from Tappetårnet.