I serien Kulturutvalgets skrifter utga Biblioteksutvalget og Kulturutvalget i høst ut en samling av Andreas Munchs diktning i forbindelse med 200-årsjubileet for Munchs fødsel 19. oktober i fjor. Munch en av de viktigste premissleverandørene for romantikken i Norge, og hensikten med nyutgivelsen er å belyse Munchs rolle i denne formative fasen av norsk kultur- og samfunnsliv. Munchs nære tilknytning til Universitetet og Studentersamfundet var utslagsgivende for at Biblioteksutvalget i 2011 tok initiativet til en feiring av Andreas Munch ved 200-årsdagen for hans fødsel. I tillegg til bokutgivelsen, ble feiringen markert med en festaften i Biblioteket med foredrag, musikalske innslag, kåseri og avdukning av Studentersamfundets nyrestaurerte Munch-byste, som nå er utstilt i Biblioteket. “Dikt i utvalg” ble utgitt med støtte fra Norsk kulturråd, og kan bestilles for kr. 250,- (inkl. porto/eksp.) fra biblioteket@studentersamfundet.no

Klikk her for flere Andreas Munch-utgivelser